יהוה

The name of the God of Israel

The name of the Elohim of Israel (יהוה), often mistranslated as the LORD or God in the Bible.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton